> Athletics track

Bydd ein dosbarth athletau’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol o ran holl agweddau athletau. Bydd plant yn dysgu am gydbwyso, cydsymud, technegau taflu, gwaith tîm, heb anghofio’r holl hwyl! 

Dyma’r dosbarth perffaith i baratoi ar gyfer mabolgampau’r ysgol!

Yn addas ar gyfer plant rhwng 4 ac 8 oed.

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler