Defnyddiwch ein ystafell ffitrwydd ar ôl ysgol, lle bydd ein hyfforddwyr wrth law i’ch helpu a’ch annog i gadw’n heini. Dewch ar eich pen eich hun neu gyda’ch ffrindiau! 
*Angen Kick-start

Sesiwn yn y gampfa i blant 11 ac 12 oed.

  • Rhaid mynychu sesiwn ymsefydlu lawn i bobl ifanc cyn mynychu’r sesiynau hyn
  • Mae rhaglenni personol i bobl ifanc ar gael

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler