Mae Pwll Canolfan Hamdden Aberdaugleddau yn gyfleuster 25m o hyd, 4 x lôn. 

Mae'n amrywio o 1m o ddyfnder yn y pen bas hyd at 2m o ddyfnder yn y pen dwfn. 

Mae'n bwll amlbwrpas traddodiadol sy'n cynnal sesiynau gan gynnwys gwersi nofio, aquafit, nofio cyhoeddus a mwy.

Amserlen Pwll Nofio

Lawrlwythwch ein hamserlen.

 

Gellir trefnu lle a thalu am bob sesiwn ymlaen llaw gan ddefnyddio ein ap neu’r wefan.

Mantesion Nofio

Mae nofio yn ymarfer da i’r corff cyfan, gallwch ddefnyddio eich cyhyrau i gyd wrth nofio ac gallwch ychwanegu gwydnwch i wneud yr ymarfer yn galetach. Gallwch losgi hyd at 200 o galorïau mewn sesiwn 30 munud o nofio.

Yn ail mae nofio yn weithgaredd arbennig i’ch llesiant . Mae nofio cyson yn gallu gwella eich lefelau straen ,gwella eich patrymau cwsg ac yn gallu lleihau lefelau gorbryder ac iselder. Yn drydydd mae nofio am 30 munud yn gallu lleihau’r risg o glefyd y galon ,clefyd y siwgr math 2 a strôc . 

Ynghyd a’r  buddion iechyd mae nofio yn ei gynnig mae nofio yn sgil bywyd. Yma yn Sir Benfro mae dros 186 o filltiroedd o arfordir i’w fwynhau gallwch fwynhau nifer o weithgareddau yn y dŵr. Mae’r gallu i nofio yn gadael i chi fwynhau Sir Benfro ar ei gorau o fwynhau diwrnodau ar y traeth gyda’r teulu , syrffio neu gystadlu mewn cystadleuaeth yn y môr.

Mae ein pyllau yn gynhwysol ac yn hygyrch felly mae unrhyw un sydd eisiau nofio yn gallu gwneud hynny. Mae ein pyllau yn cynnig sesiynau nofio cyhoeddus, dosbarthiadau ffitrwydd, gwersi nofio i blant, sesiynau adsefydlu, partïon pwll a llawer mwy.

Siop Nofio

Chwilio am gogls, hetiau, neu hanfodion nofio eraill? Cliciwch isod