nofio cyhoeddus yn dychwelyd

Ar ôl bron i 2 flynedd, mae sesiynau nofio cyhoeddus yn dychwelyd i Hamdden Sir Benfro. 

Byddwn yn treialu sesiynau ar:

  • Ddydd Sadwrn 19 a 26 Mawrth – 10.45yb tan 11.45yb
  • Dydd Sul 20 a 27 Mawrth – 10.45yb tan 11.45yb

 

Bydd y sesiynau wedi’u hariannu gan gynllun Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru, a bydd unrhyw nofwyr 19 oed neu’n iau yn gallu cymryd rhan am ddim!

Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn â niferoedd cyfyngedig. Gallwch ffonio’r ganolfan i archebu lle, bydd angen archebu lle i bob unigolyn sy'n mynychu.

Ni fyddwch yn gallu archebu lleoedd ymlaen llaw a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin ar y diwrnod.

Cadwch olwg am fwy o wybodaeth am sesiynau nofio cyhoeddus newydd ar ôl y dyddiadau hyn.

 

Sylwch fod ein polisi mynediad yn berthnasol.