Yn fuddiol ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau corfforol ac anafiadau. Defnyddiwch briodweddau ffisegol y dŵr yn y broses iacháu ac wrth berfformio ymarferion. Mae ymarferion dŵr yn cynnig buddion fel: Cynyddu stamina cardiofasgwlaidd, cryfder a hyblygrwydd Yn helpu i losgi braster Yn cynyddu cylchrediad Yn ailsefydlu cyhyrau a chymalau Effaith isel Ymwrthedd (Yn gymesur â'r ymdrech) Ymdeimlad gwell o les, hwyliau ac ansawdd cwsg