Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar gyfer plant 3 - 16 oed. Mae buddion ymarfer corff yn cynnwys:

Corfforol

 • Gostwng Pwysedd Gwaed
 • Gwella swyddogaeth gardiofasgwlaidd; Calon ac ysgyfaint cryfach
 • Cynnal pwysau iach
 • Datblygu strwythur esgyrn cryfach
 • System imiwnedd gryfach

 

Iechyd meddwl

 • Gwell swyddogaeth yr ymennydd - gwell cof
 • Gwella lefelau canolbwyntio
 • Gostwng lefelau pryder - gwella hwyliau

 

Buddion Cymdeithasol

 • Creu cyfeillgarwch newydd
 • Profwch weithgareddau newydd
 • Gwella sgiliau cyfathrebu

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler