Mae codi hwyl yn sbort, yn gyffrous ac yn weithgaredd corfforol heriol. Mae'n addas ar gyfer bechgyn a merched o bob oedran a gallu! Nid oes angen unrhyw brofiad gan fod pob elfen yn cael ei haddysgu yn y dosbarth. 

 

Bydd y dosbarthiadau yn cyfuno codi hwyl cystadleuol ac ar yr ystlys i greu symudiadau unigryw a bywiog, gan ddysgu a pherfformio amrywiaeth eang o sgiliau. Byddant yn cynnwys; neidio, techneg symud gywir, gwneud campau diogel, plymio'n gywir, llafarganu a symudiadau dawns gyda phompomau. 

 

Bydd y dosbarth hwn yn rhoi'r cyfle i blant ddysgu'r canlynol; Gwaith Tîm, Cydsymud, Creadigrwydd, Gwrando, Ffitrwydd Corfforol, Rhythm, Arweinyddiaeth, Hyder, Perfformiad a Sgiliau Echddygol. 

 

Yn addas i blant dros 6 oed 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler