Hanner Tymor yr Hydref 2023 yn Abergwaun

Ymunwch â ni yr hanner tymor hwn am amrywiaeth o weithgareddau i bob oed

Gwersi Dwys Hanner Tymor yr Hydref

 

Dydd Llun Hydref 30ain – Dydd Gwener 3ydd Tachwedd 2023

9.20am - 9.50am Ton 3 a 4

9.55am - 10.25am Ton 1 & 1

 

Bydd archebion yn digwydd o ddydd Llun Hydref 9fed. Ffoniwch dîm y dderbynfa i gadw lle ar 01437 775504.

Cofiwch fod lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

 

 

Sesiynau Chwarae Calan Gaeaf

 

Dydd Mawrth 31 Hydref 1.30pm - 3.00pm

Ymunwch â ni dydd Mawrth am brynhawn llawn hwyl. Mae croeso i chi fynychu yn eich gwisgoedd Calan Gaeaf. 

Addas i blant 0-8 oed 

£3.40 y plentyn.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys ein Playzone chwyddadwy, offer chwarae meddal, offer chwaraeon, gemau, teganau a mwy. 

Ffoniwch dîm y dderbynfa i gadw lle ar 01437 775504.

 

 

Tîm Tenis Iau

 

Dydd Mercher Tachwedd 1af 10.00yb - 10.45yb

Gadewch i'ch plant ddysgu camp wych gydol oes a datblygu sgiliau hanfodol trwy gofrestru ar gyfer ein Tîm Tenis iau.

Addas ar gyfer plant 4-7 oed

£3.40 y plentyn.

 

 

Tîm Tennis

 

Dydd Mercher Tachwedd 1af 10.00yb - 11.00yb

Ymunwch â'n Dosbarth Tenis Iau ac adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau tennis sylfaenol. Croeso i ddechreuwyr! Driliau hwyliog, a gemau cyfeillgar. Datblygu gafael, gwaith troed, strôc a sbortsmonaeth.

Addas ar gyfer plant 8-11 oed

£4.50 y plentyn.

Amserlen Pwll Nofio Hanner Tymor

Archebwch eich lle yn gyflym ac yn hawdd ar ein ap 

neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 775504

Amseren Gweithgareddau'r Hanner Tymor yr Hydref

Archebwch eich lle yn gyflym ac yn hawdd ar ein ap 

neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 775504

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Paratowch am amser hwyliog dros y Nadolig gyda'n Gweithgareddau i Blant Iau. Mae gennym weithgareddau ar gael ledled y sir, felly edrychwch isod a rhowch gynnig arni!

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol: Cliciwch yma

Bwciwch nawr

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap neu ffoniwch ni ar 01437 775504

 

Prisiau gweithgareddau gwyliau'r haf 

60 munud £4.50 

45 munud £3.40

30 munud £2.25

 

Sesiynau heb oruchwyliaeth

Sesiwn chwarae £3

Clwb Babanod a Phlant Bach £3

Sgwad Sgwteri £3

Sgwad Sgwteri a Sglefrio £3

 

Sesiwn yn y pwll

Mae offer pwll pwmpiadwy yn £5 *

 

Dim ond nodyn i'ch atgoffa, os oes gennych aelodaeth Actif Iau neu aelodaeth Aelwyd, byddwch yn cael gostyngiad o 25%.

*Dim gostyngiad i aelodau