> Canolfan Hamdden Crymych

Canolfan Hamdden Crymych

Canolfan Hamdden Crymych
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH

Gwyliau yng Nghrymych

Darganfyddwch pa weithgareddau sydd gennym ni yn ystod Gwyliau'r Haf

Gwyliau yng Nghrymych: Cliciwch yma

Pwll Nofio

Mae Canolfan Hamdden Crymych yn bwll nofio traddodiadol 4 lôn 25m x 8.5m gyda dyfnder o 0.9m i 2m

Pwll Nofio: Darllenwch Fwy

Ymarfer Grŵp

Edrychwch ar ein hamserlen Ymarfer Grŵp i weld pa ddosbarthiadau sydd gennym ar gael

Ymarfer Grŵp: Gweler gweithgareddau

Gweithgareddau Iau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar gyfer plant 3 - 16 oed.  

Gweithgareddau Iau: Cliciwch yma

Ymaelodwch

Edrychwch ar ein hopsiynau aelodaeth a dechreuwch gyda Hamdden SIr Benfro heddiw!

Ymaelodwch: Ymunwch â ni heddiw