Mae eich aelodaeth yn newid!

Popeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth o 1 Tachwedd

Pwll Nofio

Mae Canolfan Hamdden Crymych yn bwll nofio traddodiadol 4 lôn 25m x 8.5m gyda dyfnder o 0.9m i 2m

Darllenwch Fwy

Ymarfer Grŵp

Edrychwch ar ein hamserlen Ymarfer Grŵp i weld pa ddosbarthiadau sydd gennym ar gael

Gweler gweithgareddau

Gweithgareddau Iau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar gyfer plant 3 - 16 oed.  

Cliciwch yma

Ymaelodwch

Edrychwch ar ein hopsiynau aelodaeth a dechreuwch gyda Hamdden SIr Benfro heddiw!

Ymunwch â ni heddiw