> Badminton and Table Tennis

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Pwll Nofio

Mae Canolfan Hamdden Crymych yn bwll nofio traddodiadol 4 lôn 25m x 8.5m gyda dyfnder o 0.9m i 2m

Pwll Nofio: Darllenwch Fwy

Ymarfer Grŵp

Edrychwch ar ein hamserlen Ymarfer Grŵp i weld pa ddosbarthiadau sydd gennym ar gael

Ymarfer Grŵp: Gweler gweithgareddau

Gweithgareddau Iau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n addas ar gyfer plant 3 - 16 oed.  

Gweithgareddau Iau: Cliciwch yma