> Crymych Swimming Pool

Mae ein pwll nofio yn bwll nofio traddodiadol 4 lôn 25m x 8.5m gyda dyfnder o 0.9m i 2m. Mae gennym ni sesiynau amrywiol trwy gydol yr wythnos o Nofio Cyhoeddus a Nofio mewn Lôn i nofio amser llawn hwyl a gwersi Nofio

Amserlen Pwll Nofio

Archebwch eich lle yn gyflym ac yn hawdd ar ein ap neu ar-lein neu ffoniwch ni ar 01437 776690

Siop Nofio

Chwilio am gogls, hetiau, neu hanfodion nofio eraill? Cliciwch isod