Amserlen Ymarfer Grwp

Rhaid Archebu, Bwciwch ar lein neu gyda’r App Hamdden Sir Benfro neu ffoniwch ni ar 01437 776690

 

Disgrifiad o'r dosbarthiadau

Aerobeg dwr

Mae yn ddosbarth aerobig hwyliog wedi'i osod yn y pwll nofio. Mae'n ddosbarth effaith isel oherwydd y dŵr sy'n cefnogi'r corff, nid oes angen i chi allu nofio ond mae angen i chi fod yn hapus yn y dŵr.

 

Bar a Bell

Mae Bar a Bell yn ddosbarth gwych i helpu i adeiladu cyhyrau a llosgi braster. Trwy ddefnyddio barbells, dumbbells, a Kettlebells mae'r dosbarth hwn yn darparu ymarfer corff llawn wedi'i gynllunio i gael y canlyniadau gorau i chi!

 

Metafit

Ymarfer hyfforddiant egwyl dwyster uchel (HIIT) 30 munud gan ddefnyddio'ch corff yn unig. Mae hyn yn caniatáu ichi weithio mor galed ag y gallwch ar eich lefel.

 

Pilates

Nod Pilates yw cryfhau'r corff mewn ffordd gyfartal, gyda phwyslais arbennig ar gryfder craidd, hyblygrwydd / symudedd, ymestyn ac ymlacio i wella ffitrwydd a lles cyffredinol.

 

Ymarfer Cylched Ysgafn

Mae'r dosbarth hwn yn wych i bobl sydd eisiau meithrin eu ffitrwydd a gweithio ar eu sgiliau cydgysylltu. Yn addas ar gyfer pob oedran ac yn dda i bobl sy'n gwella ar ôl anaf neu sydd wedi cael peth amser i ffwrdd o ymarfer corff ac eisiau cronni yn ôl. Awyrgylch cyfeillgar lle gallwch chi fwynhau cadw'n heini!

 

Cryfder a Chydbwysedd

Yn gwneud yr hyn y mae'n ei ddweud ar y tun! Mae'r dosbarth hwn yn wych ar gyfer adeiladu eich hyblygrwydd, cryfhau grwpiau cyhyrau penodol, a gwella'ch cydbwysedd hefyd. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch craidd a sut i'w ddefnyddio. Yn addas ar gyfer pob lefel; mae'n rhaid i ni i gyd ddechrau yn rhywle! Byddwch yn sylwi ar wahaniaeth yn eich bywyd bob dydd wrth i'ch cydbwysedd wella.

 

Kettlebell

Mae hwn yn ddosbarth ar gyfer y bobl hynny sydd eisiau gweithio chwys. Yn seiliedig ar ymarferion amrywiol gan ddefnyddio cloch tegell, byddwch yn ailadrodd setiau o bob ymarfer ac yn gwthio'ch cyhyrau i deimlo'r llosg! Gwych ar gyfer tynhau'ch corff, gwella'ch cryfder a'ch cydsymud.

 

Cyflyru'r Corff

Mae Cyflyru'r Corff yn ymarfer corff llawn sy'n hwyl ac yn egnïol, gan ddefnyddio ystod eang o offer a thechnegau hyfforddi. Wedi'i lwytho ag amrywiaeth, mae'r dosbarth hwn yn berffaith ar gyfer llosgi braster corff, cynyddu cryfder, ac adeiladu dygnwch.

 

Cylchedau Campfa

Addas ar gyfer pob gallu, er mwyn gwella cydbwysedd, cryfder a ffitrwydd cardiofasgwlaidd gan ddefnyddio cyfuniad o beiriannau rhwyfo, beiciau, peiriannau rhedeg, peiriannau gwrthsafiad a phwysau rhydd yn y dosbarth hwn ar ffurf cylchedau.