Mae gennym neuadd chwaraeon  gwych i ganiatáu archebu ar gyfer chwaraeon amrywiol fel 

  • Pêl-fasged
  • Pêl-droed Pump yr Ochr
  • Badminton
  • Tenis Bwrdd
  • Tenis Byr
  • Hoci Dan Do
  • Pêl-rwyd

 

Gallwch archebu unwaith bob wythnos neu beth am archebu bloc gyda ni (Telerau ac amodau)

Mae ein neuaddau chwaraeon yn lleoliad gwych ar gyfer parti eich plentyn hefyd! Mae digon o le i redeg o gwmpas.  Edrychwch ar ein gweithgareddau iau am fwy o wybodaeth.

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau : Gweler