Mae Hamdden Sir Benfro yn cynnig ystod eang o weithgareddau yn ein neuaddau chwaraeon a’n caeau chwarae. Mewn tîm , fel unigolyn , teulu neu mewn grŵp o ffrindiau mae rhywbeth i bawb.

Gallwch logi un o’n caeau ar gyfer gêm bêl –droed 5 bob ochr neu archebu cwrt badminton, sboncen neu cael gêm o bel fasged.

Mae llawer o opsiynau ar gael ar gyfer grŵp felly beth am glicio neu ffonio i ddarganfod mwy o wybodaeth.

Rhif y ganolfan yw: 01437 776676

Teitl Hidlo Canlyniadau (0)

Neuadd Chwaraeon

Cyrtiau Sboncen

Badminton a thennis bwrdd

Cae Pob Tywydd