Mae Ioga Iau yn ffordd wych o helpu'ch plant i ymlacio a dadflino ar ôl diwrnod hir ac i roi'r sgiliau iddyn nhw eu defnyddio gartref hefyd.

 

Y buddion yw: Cryfder, ffitrwydd ac ystwythder cynyddol Lefelau endorffin wedi'u codi Llawenydd Lles Tawel Lefelau straen Ymosodedd Rhwystredigaeth Mae'n helpu i godi curiad y galon, gan wella iechyd cardiofasgwlaidd

Cynnydd yn llif y gwaed a gwaed ocsigenedig i'r ymennydd sydd yn ei dro yn gwella crynodiad, yn gwella cadw gwybodaeth a'r gallu i brosesu gwybodaeth yn gyflym

 

Mae Ioga yn ymarfer llosgi calorïau Mae'n llosgi braster ac yn enwedig y braster sy'n casglu o amgylch yr organau. Dyma sy'n cynnwys llawer o'r tocsinau o'n cyrff. Cynnydd yn Hyder y Corff