Mae ein dosbarth athletau yn edrych ar ddatblygu sgiliau sylfaenol ar gyfer pob agwedd ar athletau. Bydd plant yn dysgu cydbwysedd, cydlynu, technegau taflu, gwaith tîm a pheidio ag anghofio llawer o hwyl! Dyma'r dosbarth perffaith i baratoi ar gyfer y diwrnodau chwaraeon haf hynny! Yn addas ar gyfer plant 4 - 8 oed Cynhelir y sesiwn hon yng Nghanolfan Chwaraeon Syr Thomas Picton.