Archebwch i ddefnyddio ein hystafell ffitrwydd ar ôl ysgol lle gall ein hyfforddwyr campfa eich helpu i gadw'n egnïol. Dewch ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau! * Cic-cychwyn yn ofynnol. (archebwch yn wythnosol) Sesiwn campfa i blant 11 - 12 oed - Mae cyfnod sefydlu iau llawn yn hanfodol i fynychu'r sesiynau hyn - Rhaglenni iau wedi'u personoli ar gael Dydd Llun - Dydd Gwener 1600-1700