Ffordd hwyliog a chyffrous i roi hwb i'ch stamina yn y pwll, datblygu eich technegau strôc, dysgu sgiliau newydd, cadw'n heini a chael hwyl! Wedi'i gyflwyno gan athro profiadol a fydd yn eich hyfforddi trwy'r sgiliau newydd a chyffrous y byddwch chi'n eu dysgu! Yn addas ar gyfer plant Ton 5+