Cadw pobl ifanc yn eu harddegau ar flaenau eu traed!

 

Mae Troelli Iau yn ffordd wych o ddefnyddio'ch

egni, cynyddu hunanhyder, lleddfu straen, adeiladu ffitrwydd cardiofasgwlaidd a stamina ond yn bwysicaf oll ... CAEL HWYL! Mae ein dosbarthiadau Troelli Iau yn sesiynau 45 munud ac yn ddelfrydol ar gyfer y rhai dros 145cm o daldra. Fe'u cynhelir ar ddydd Llun a dydd Mercher am 4pm. Archebwch nawr!

(Oeddech chi'n gwybod bod Troelli Iau wedi'i gynnwys mewn Aelodaeth Iau a Theuluol?! Er nad oes rhaid i chi fod yn aelod i gymryd rhan yn ein dosbarthiadau, gall unrhyw un ymuno â chyn lleied â £ 1.50) Sesiwn beicio grŵp gyda hyfforddwr hwyliog! Dewch â'r hwyl o feicio gyda'r teulu yn yr awyr agored gyda'n hyfforddwr gwych trwy feiciau troelli lliw. * isafswm uchder 145cm