> Pool inflatable red and blue

MAE’R MALWR yma! Dewch i gymryd rhan yn yr her

Yr ystadegau:

20m o hyd, 5m o led

Mae hwyl i’w gael yn mynd dan y lach gyda’ch ffrindiau…

Archebwch le nawr, ar yr ap neu ar-lein

Amodau a Thelerau yn berthnasol:

Ydych chi’n barod i drefnu’ch sesiwn ar ddingis? Ydw…

Mae angen i chi ddarllen yr amodau a’r telerau cyn mynd ati i drefnu.

Os ydych yn hapus gyda’r rhain, cliciwch ar y botwm i archebu lle a bod yn rhan o’r hwyl!

Mae’n rhaid i bobl sy’n archebu lle ar y sesiwn ddingis fod yn hyderus mewn dŵr dwfn

Tocyn mynediad – polisi nofio cyhoeddus yn berthnasol –cliciwch yma

Dim nofio yn ystod y sesiwn (cyn gynted ag y byddwch wedi dod oddi ar y dingi, mae’n rhaid i chi nofio’n syth i’r ochr)

Mae’n rhaid cadw pellter cymdeithasol yn ystod y sesiwn.

Ni ddylid gwisgo gemwaith, gogls nac oriawr yn ystod y sesiwn.

Bydd sesiwn friffio diogelwch yn cael ei chynnal ar ddechrau pob sesiwn.

 

Gweler yr amserlen ar y prif dudalen am ddyddiadau ac amserau