> mother and daughter training

Nid yw’r gwyliau haf yn esgus i golli trefn arferol eich bywyd. Os ydych yn gobeithio cadw’r drefn honno, dewch â’ch teulu oll!

Gall plant 11-12 oed ymuno â chi yn ystod eich sesiwn yn y gampfa hefyd*

*mae angen gwneud Kickstart 

Gallwch dreulio amser gyda’ch plentyn 11 neu 12 oed wrth iddo ddod am sesiwn yn yr ystafell ffitrwydd. 

11+ gydag aelod o’r teulu

 

Gweler yr amserlen ar y prif dudalen am ddyddiadau ac amserau