Pyllau nofio

Mae nofio yn ymarfer da i’r corff cyfan, gallwch ddefnyddio eich cyhyrau i gyd wrth nofio ac gallwch ychwanegu gwydnwch i wneud yr ymarfer yn galetach. Gallwch losgi hyd at 200 o galorïau mewn sesiwn 30 munud o nofio.

Yn ail mae nofio yn weithgaredd arbennig i’ch llesiant . Mae nofio cyson yn gallu gwella eich lefelau straen ,gwella eich patrymau cwsg ac yn gallu lleihau lefelau gorbryder ac iselder. 

Yn drydydd mae nofio am 30 munud yn gallu lleihau’r risg o glefyd y galon ,clefyd y siwgr math 2 a strôc . Ynghyd a’r  buddion iechyd mae nofio yn ei gynnig mae nofio yn sgil bywyd.

Yma yn Sir Benfro mae dros 186 o filltiroedd o arfordir i’w fwynhau gallwch fwynhau nifer o weithgareddau yn y dŵr.

Mae’r gallu i nofio yn gadael i chi fwynhau Sir Benfro ar ei gorau o fwynhau diwrnodau ar y traeth gyda’r teulu , syrffio neu gystadlu mewn cystadleuaeth yn y môr.

 

Mae ein pyllau yn gynhwysol ac yn hygyrch i unrhyw un sydd eisiau ac yn gallu nofio. Mae ein pyllau yn cynnig nofio cyhoeddus, dosbarthiadau ffitrwydd, gwersi nofio i blant ,sesiynau adferiad, partïon pwll nofio a llawer mwy.

 

NODYN:

Mae ein hamserlen nofio’n newid yn rheolaidd oherwydd newidiadau staffio a gweithdrefnau.

Mae hyn wedi arwain at ein hamserlen yn newid yn rheolaidd.

Os hoffech weld amserau sesiynau, ewch ar-lein neu lawrlwythwch ein ap.

Diolch am eich amynedd.

 

Prif byllau 

 

Mae pwll Canolfan Hamdden Hwlffordd yn 25m o hyd ac yn cynnwys 8 lôn. Fel arfer mae’r pwll wedi’i gwahanu mewn i ochr dwfn o  2m a phwll dyfnder amrywiol. Mae’r ochr 2m yn gyfleuster perffaith ar gyfer nofio lôn a nofio cyhoeddus ac yn le delfrydol i hyfforddi neu i fwynhau nofiad hamddenol. Mae’r pwll dyfnder amrywiol yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o weithgareddau gan gynnwys gwersi nofio , acwa-ffit, nofio cyhoeddus a mwy.

 

Pyllau bach

Mae’r pwll traeth yn ddelfrydol ar gyfer padlo a chyflwyno plant bach i’r dŵr.

Mae ein pwll bach yn ddelfrydol i ddysgu nofio a chael hwyl fel teulu . Gyda dŵr bas a chynnes mae’r pwll yn addas ar gyfer pob gallu i’w fwynhau.

 

Disgrifiad o sut i archebu lle mewn sesiwn nofio i’r cyhoedd:

Mae nofio i’r cyhoedd yn dychwelyd. Mae pethau wedi newid ychydig bach, felly dilynwch y gweithdrefnau syml hyn wrth archebu lle:

Rydym yn argymell yn gryf y dylech chi archebu lle ar gyfer pob un o’n sesiynau er mwyn osgoi amseroedd aros.

Ewch yn syth: Archebwch nawr   

neu'r ap. 

Mewngofnodwch, a dewis eich sesiwn. Os ydych chi’n archebu lle ar gyfer mwy nag un person, defnyddiwch ein gwefan, nid yr ap. Os nad yw eich cartref wedi’i gysylltu gyda’i gilydd yn barod, ffoniwch eich canolfan leol a gallant eich cynorthwyo â hyn. Archebwch le ar gyfer pawb sy’n dymuno nofio.

Mae angen i chi lynu at ein polisi mynediad i’r pwll nofio o hyd.

0-3 oed: Un person cyfrifol 16 oed a throsodd i un plentyn.

4-7 Oed: Un person cyfrifol 16 oed a throsodd i ddau o blant.

Byddwn yn cynnig slotiau y gellir eu harchebu bob 30 munud trwy gydol y sesiwn. Nid oes terfyn ar yr amser rydych chi’n ei dreulio yn y pwll. Byddwn yn gallu derbyn pobl bob 30 munud nes cyrraedd y capasiti.

gwersi nofio i oedolion

Oedolion yn mentro i'r dŵr! Mae dosbarthiadau nofio yn darparu ffordd amgen o ymarfer corff, gwella ffitrwydd i gyflawni nodau, a hyfforddi ar gyfer heriau personol mewn amgylchedd cymdeithasol.  Mae ein gwersi nofio i oedolion yn addas ar…

gwersi nofio i oedolion: Activity Slot CTA Title

Dychwelwch i Ddysgu Nofio

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am weithdrefnau archebu, sut y bydd gwersi yn rhedeg a Chwestiynau Cyffredin.

Dychwelwch i Ddysgu Nofio: Cliciwch yma

Siop Nofio

Chwilio am gogls, hetiau, neu hanfodion nofio eraill? Cliciwch isod