Os ydych chi'n chwilio am her newydd ar ôl cwblhau dysgu nofio, gallwch chi gychwyn ar eich taith ar Lwybr Nofio Sir Benfro. Pan fyddwch wedi pasio Ton 6, gallwch ymuno ag un o'n 6 Chlwb Nofio. Byddwch yn cael treial mis am ddim cyn ymuno ag Aelodaeth Clymu. Er mwyn cynorthwyo'ch trosglwyddiad i'r clwb ac ennill eich bathodyn olaf Dysgu Nofio, gallwch gwblhau 1 tymor o Don 7 wrth nofio i'ch clwb! Parhewch i ddatblygu strôc a defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd eisoes i ddysgu sgiliau newydd fel troadau tumble, deifio rasio a thechnegau rasio. Cystadlu mewn galas a chael hwyl wrth hyfforddi fel rhan o dîm. Cysylltwch â'ch clwb lleol i gael mwy  wybodaeth.

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

cliciwch yma i gael disgrifiadau dosbarth

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: CLICIWCH YMA