Ymarferion cryfder ac aerobirg gan ddefnyddio gwydnwch a hynofedd y dŵr .Yn addas ar gyfer pob gallu,gan gynnwys y rhai sydd ddim yn gallu nofio,i'r rhai sydd yn gwella o anafiadau,  yn i wella eu lefelau ffitrwydd ac i'r rhai sydd yn ymarfer o'r newydd.