> adults learning to swim

gwersi nofio i oedolion

Oedolion yn mentro i'r dŵr!

 

Mae dosbarthiadau nofio yn darparu ffordd amgen o ymarfer corff, gwella ffitrwydd i gyflawni nodau, a hyfforddi ar gyfer heriau personol mewn amgylchedd cymdeithasol.  Mae ein gwersi nofio i oedolion yn addas ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr llwyr i ddosbarthiadau meistri i'r rheiny sydd am gystadlu.

Felly, os ydych chi'n chwilio am her newydd dros y gaeaf i’ch paratoi ar gyfer diwrnodau traeth yn yr haf, gallwch gadw lle ar gyfer un o'n dosbarthiadau gan ddefnyddio'r manylion isod:

Gwersi nofio i oedolion sy'n ddechreuwyr – dydd Mercher am 7.30pm

Cyflwyniad i'r pwll nofio, yn eich helpu i fagu eich hyder yn y dŵr wrth ddysgu sgiliau dyfrol sylfaenol. Cynhelir y dosbarthiadau hyn mewn dŵr bas.

Gwersi nofio canolradd/uwch i oedolion – dydd Mercher am 8.45pm

  • Canolradd

Yn anelu at fagu eich hyder mewn dŵr dyfnach, gan ddysgu technegau sylfaenol anadlu a nofiadau gyda'r nod o allu nofio'n hyderus am isafswm o 50 o fetrau ar eich bol ac ar eich cefn gan ddefnyddio nofiad o safon dderbyniadwy.

  • Uwch

Yn anelu at adeiladu ar eich sgiliau nofio, gan wella eich technegau anadlu ac mewn gwahanol nofiadau ac adeiladu stamina.

 

Dosbarthiadau cadw'n heini yn y dŵr i oedolion – dydd Mawrth am 7.45am a dydd Mercher am 8.45pm

Dosbarth ymarfer corff gyda'r nod o berffeithio eich nofiadau a'ch anadlu ac adeiladu eich cryfder a'ch dycnwch i lefel cystadlu. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r dosbarthiadau nofio i oedolion, ffoniwch y ganolfan ar 01437 776676 neu e-bostiwch [javascript protected email address]