Rydym wedi gwneud rhai newidiadau

Mae rhai newidiadau wedi cael eu gwneud yn ein canolfan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Rydyn ni’n gyffrous i ddangos y ganolfan i chi.

 

Derbynfa

Mae gennym ni ardal derbynfa NEWYDD

Gwrandawon ni ar yr hyn a ddywedoch chi wrthyn ni, ac rydyn ni wedi gwneud ychwanegiadau gwych yn ein derbynfa.

Gwyliwch y fideo byr hwn er mwyn i ni allu dangos i chi sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau. cliciwch yma

 

  • Mae cerdyn, ffob RFID, sticer neu fand arddwrn yn hanfodol i fynd drwy’r rhwystrau
  • Bydd cofrestriadau newydd yn cael cynnig ffob neu sticer yn rhad ac am ddim
  • Gallwch amnewid eich cerdyn â ffob neu sticer am gost o £2 a band arddwrn am £10
  • Os na fyddwch yn dod â’ch cerdyn, ffob, sticer neu fand arddwrn, bydd angen i chi brynu un newydd i fynd at eich gweithgaredd
  • Sylwch fod larwm ar y rhwystrau i atal mwy nag un unigolyn rhag mynd i mewn ar y tro

 

Y Gampfa

Pan agorwyd y Gampfa ym mis Medi’r llynedd, roedden ni wrth ein bodd fod gennym gynllun newydd sbon. Rydyn ni wedi symud ein hoffer CV i lawr grisiau ac mae ein pwysau sefydlog a phwysau rhydd i fyny’r grisiau.

Ewch ar daith fer trwy glicio yma.

Mae angen bwcio sesiynau ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi bod ers tro, gallwch chi drefnu sesiwn ddiweddaru neu sbarduno, a bydd un o’r tîm yn eich tywys o gwmpas.

Bydd yr offer Life Fitness diweddaraf ddim yn gwneud eich sesiwn yn haws, ond bydd wir yn gwneud y sesiwn yn fwy dymunol! Bydd y dewis yn helpu i chi gyflawni eich nodau hefyd.

 

Y Caffi

Byddwn ni’n ailagor ein caffi poblogaidd cyn bo hir!

O ddydd Llun, 28 Mehefin, o dan reolaeth newydd ac enw newydd "Saib", byddwch chi’n gallu mwynhau eich coffi ar ôl ymarfer corff eto. Mae bwydydd blasus ar y fwydlen, a byddwch chi eisiau dod i flasu popeth.

Dewch i gwrdd â thîm Saib:

Pam ydych chi'n edrych ymlaen at gymryd y caffi drosodd?

Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'r diwydiant lletygarwch, gan gydweithio â'r ganolfan hamdden i ddarparu lle cynnes a chroesawgar i'r gymuned leol, yn ogystal â chreu cyfleoedd i bobl ifanc yn y gymuned. 

Disgrifiad byr o pam y gwnaethoch chi ddewis yr enw

Fe wnaethom ddewis yr enw Saib oherwydd ein bod yn teimlo ei fod yn adlewyrchu'r amgylchedd yr oeddem am ei greu a’i ddarparu i’n cwsmeriaid a'n cymuned. 

Disgrifiad o'i ystyr

Ystyr Saib yw gorffwys, oedi neu gymryd amser allan. 

ein bwydlen newydd

Y Wal Ddringo

Mae gennym ni awtobelai NEWYDD. Gwyliwch y fideo byr i gael gwybod mwy