Les Mills BODYPUMP™

BODYPUMP™ yw THE ORIGINAL BARBELL CLASS™, yr ymarfer delfrydol i unrhyw un sydd eisiau teneuo, tonio a datblygu ffitrwydd.

Gan ddefnyddio pwysau sy’n amrywio o’r ysgafn i’r cymedrol, gyda thipyn o ailadrodd, mae BODYPUMP yn rhoi ymarfer corff cyfan i chi. Bydd yn llosgi hyd at 540 o galorïau**. Bydd hyfforddwyr yn eich arwain drwy’r symudiadau a thechnegau, sydd wedi’u profi’n wyddonol, yn pwmpio anogaeth, cymhelliant a cherddoriaeth wych – gan eich helpu i gyflawni llawer mwy nag y byddech ar eich pen eich hun! Byddwch yn gadael y dosbarth yn teimlo’n llawn her a chymhelliant, yn barod i ddychwelyd am ragor. Mae BODYPUMP ar gael naill ai fel ymarfer 55, 45 neu 30 munud.

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler