Coesau, Penolau a Boliau

Mae’r dosbarth hwn wedi’i gynllunio i gynyddu diffiniad cyhyrau ac i gerfio’r coesau, y penolau a’r boliau i’r siâp rydych chi ei heisiau! Gan ddefnyddio gwrthiant o offer neu bwysau’r corff ei hun, mae’r ymarferion hyn yn targedu’r meysydd problemus hyn yn benodol.

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler