Ymarfer aerobig, cryfder a chyflyru ar gyfer y corff cyfan. Mae’r dosbarth seibiannol hwn yn cyfuno hyfforddiant cryfder y corff cyfan gyda ffrwydriadau cardio dwyster uchel a gynlluniwyd i donio eich corff a gwella eich dygnwch. Byddwch yn gorffen gydag ymarferion a gynlluniwyd i adeiladu craidd cryf. Darperir addasiadau ar gyfer yr holl lefelau ffitrwydd. 

 

Gweithgareddau a Dosbarthiadau

Gweithgareddau a Dosbarthiadau: Gweler