Nofio am Ddim i 19 oed ac iau

Rydym yn cynnig sesiynau ar draws y Sir gyda chymhorthdal gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i helpu i sicrhau bod nofio yn hygyrch i bawb. Ar gyfer plant 19 oed ac iau yn ein 6 phwll rydym yn cynnig:

 

1 sesiwn Nofio am Ddim* bob penwythnos ym mhob un o Byllau Nofio Hamdden Sir Benfro (gweler isod am fanylion)

Aelodaeth Nofio Cyhoeddus 12 mis am £27

 

*er mwyn bod yn gymwys i nofio am ddim rhaid i bob unigolyn gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro (telerau ac amodau yn berthnasol)

 

Canolfan Hamdden Hwlffordd - Dydd Sul 9:00yb - 10:00yb

Canolfan Hamdden Crymych - Dydd Sadwrn 11:00yb - 12:00yp

Canolfan Hamdden Abergwaun - Dydd Sadwrn 2:00yp - 3:00yp

Canolfan Hamdden Penfro - Dydd Sadwrn 12:00yp - 1:00yp

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod - Dydd Sul 11:15yb- 12:15yb

Canolfan Hamdden Aberdaugleddau - Dydd Sadwrn 11:30yb - 1:00yp