Arddegau

Aelodaeth Actif

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth hon ar gyfer pobl ifanc 13 i 19 oed.

Pam ymuno ag aelodaeth Arddegau?

Os ydych chi yn eich arddegau a hoffai ddefnyddio ein cyfleusterau gan gynnwys nofio, defnyddio'r gampfa a chymryd rhan mewn dosbarthiadau ymarfer corff am y gwerth gorau, yna dyma'r aelodaeth i chi. 

Sut ydw i'n ymuno?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch Nawr!

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni, yna mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a PIN. Os nad ydych yn gwybod eich PIN yna cliciwch ar y ddolen ‘Wedi anghofio fy PIN’.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, yna crëwch gyfrif a fydd yn caniatáu ichi archebu gweithgareddau.

Sut gallaf dalu am yr aelodaeth hon?

Gallwch dalu am yr aelodaeth hon trwy ddebyd uniongyrchol misol neu fel ffi flynyddol unwaith ac am byth. Os ydych yn talu'n flynyddol mae gostyngiad bach.

Mae’r aelodaeth hon hefyd ar gael fel cynnig talu wrth fynd o fis heb unrhyw dymor lleiaf o dan ein hopsiynau eraill.

A oes isafswm tymor?

Nid oes isafswm tymor

 

 

Mae'r aelodaeth hon hefyd ar gael fel cynnig un mis.

 

 

Byddwch yn ymwybodol y bydd angen i chi fod wedi cwblhau kickstart ( anwytho ) cyn y gallwch ddefnyddio ein hystafelloedd ffitrwydd.

 

Ffoniwch eich canolfan agosaf a siaradwch ag un o'r tîm i archebu eich kickstart.

Cymharwch

Ystafell Ffitrwydd (Mae angen anwythiad cyn ei ddefnyddio)
Nofio
Gwersi Nofio (Oedolion yn unig)
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Ystafell Iechyd (rhaid i oedolyn fod yng nghwmni pobl dan 16 oed)
Dringo (Sesiynau agored yn unig)
Bowlio Dan do
Chwaraeon Racquet (ac eithrio tenis)
Hwb Digidol
Cost

Oedolyn

Actif Unigolyn

£29.90
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£29.90

Consesiwn

Actif Unigolyn

£24.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£24.50

Arddegau

Actif Unigolyn

£21.70
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth
£21.70

Pasbort i Hamdden

Actif Unigolyn

£12.00
Debyd Uniongyrchol Misol
Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth
£12.00

Aelwydydd

Aelodaeth Actif

£62.00
Debyd Uniongyrchol misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£62.00