Un Mis

Actif Unigolyn

Ar gyfer pwy mae'r aelodaeth hon?

Mae'r aelodaeth hon ar gyfer oedolion sydd angen hyblygrwydd aelodaeth heb unrhyw dymor lleiaf.

Pam ymuno ag aelodaeth Un Mis?

Mae hon yn ffordd wych o geisio cyn i chi brynu neu wneud y gorau o'n cyfleusterau os mai dim ond am ymweliad tymor byr y byddwch chi'n ymuno â ni. Mae'n cynnwys holl fuddion ein pecyn aelodaeth eithaf sy'n eich galluogi i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau gan gynnwys nofio, defnyddio'r gampfa a chymryd rhan mewn dosbarthiadau ymarfer corff.

Sut mae ymuno ag aelodaeth Un Mis?

Cliciwch ar y ddolen Ymunwch Nawr!

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni, yna mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch PIN. Os nad ydych yn gwybod eich PIN yna cliciwch ar y ddolen ‘anghofio fy PIN’.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, yna crëwch gyfrif a fydd yn caniatáu ichi archebu gweithgareddau.

 

Mae'r aelodaeth hon hefyd ar gael gydag isafswm tymor Debyd Uniongyrchol am bris rhatach.

Cofiwch y bydd rhaid eich bod wedi cwblhau sesiwn 'Kickstart' (ymsefydlu) cyn defnyddio ein hoffehttps://hamddensirbenfro.co.uk/dewiswch-aelodaeth/i-unigolion/aur/r ffitrwydd. 

Ffoniwch eich canolfan agosaf a siaradwch ag un o’r tîm i drefnu eich sesiwn.

Cymharwch

Ystafell Ffitrwydd (Mae angen anwythiad cyn ei ddefnyddio)
Nofio
Gwersi Nofio (Oedolion yn unig)
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Ystafell Iechyd (rhaid i oedolyn fod yng nghwmni pobl dan 16 oed)
Dringo (Sesiynau agored yn unig)
Bowlio Dan do
Hwb Digidol
Cost

Oedolyn

Actif Unigolyn

£29.90
Debyd Uniongyrchol Misol
Cyfnod lleiaf o 3 mis yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£29.90

Consesiwn

Actif Unigolyn

£24.50
Debyd Uniongyrchol Misol
Gall cyfnod lleiaf fod yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£24.50

Arddegau

Actif Unigolyn

£21.70
Debyd Uniongyrchol Misol
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth
£21.70

Un Mis

Actif Unigolyn

£42.00
Defnyddiwch ein cyfleusterau am fis
Dim isafswm tymor
Mwy o wybodaeth
£42.00