Cymharwch

Ystafell Ffitrwydd
Nofio
Gwersi Nofio (Oedolion yn unig)
Dosbarthiadau Ymarfer Grwp
Ystafell Iechyd (rhaid i oedolyn fod yng nghwmni pobl dan 16 oed)
Dringo (Sesiynau agored yn unig)
Bowlio Dan do
Gostyngiad teyrngarwch ar weithgareddau ychwanegol
Chwaraeon Racquet (ac eithrio tenis)
Hwb Digidol
Isafswm contract 3 mis
Cost

Aelwydydd [Hyd at 5 Unigolyn]

Membership
£56.60
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
'Bolt on' ar gael i blant
£56.60

Cyd [2 Oedolyn]

Membership
£47.40
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£47.40

Aur

Aelodaeth
£26.30
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol
Mwy o wybodaeth
£26.30