Ar draws ein canolfannau hamdden mae gennym ystod o gyfleusterau gwych a nifer eang o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt. Mae ein pecynnau aelodaeth wedi'u teilwra i'ch galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau a chymryd rhan yn y gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau fwyaf am y gwerth gorau am arian. Edrychwch ar ein pecynnau aelodaeth yma!

Mae ein holl aelodaeth yn caniatáu ichi gyrchu pob un o'n safleoedd ledled Sir Benfro. Mae hynny dros 10 o gyfleusterau ledled y sir gyda dim ond un aelodaeth!

Aelodaeth Safonol

Aur

Aelodaeth
£26.30
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol

Arian - Dosbarth

Aelodaeth
£24.20
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol

Arian - Ystafell Ffitrwydd

Aelodaeth
£24.20
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol

Efydd [Mynediad o agor tan 4yp]

Aelodaeth
£21.60
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Isafswm tymor yn berthnasol

Aur Un Mis

Aelodaeth
£39.70
*Dim isafswm tymor

Hwb Digidol

Aelodaeth
£5.00
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Dim isafswm tymor

Consesiwn

Iau [0-12]

Aelodaeth
£19.10
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Dim isafswm tymor

Arddegau [13-19 oed]

Aelodaeth
£19.60
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Dim isafswm tymor

Myfyriwr

Aelodaeth
£22.70
*Taliad cerdyn neu arian parod
*Dim isafswm tymor *Angen ID Myfyriwr

Pasbort i Hamdden [Mynediad o agor tan 4yp]

Membership
£10.30
Debyd Uniongyrchol Misol*
*Telerau ac Amodau
*Dim isafswm tymor