Mai 2021 – Gwersi Nofio Tymor y Hâf

Bydd y cwrs o 9 wythnos o wersi nofio yn cychwyn 17.05.2021. Bydd yn rhedeg tan yr wythnos sy’n dechrau 12.07.2021.

Darllenwch y wybodaeth ganlynol cyn archebu'ch gwersi ar gyfer mis Mai.

Nofwyr Newydd

  • Bydd archeb agored yn cychwyn o 13.05.2021.
  • Bydd angen i chi ffonio'ch canolfan hamdden leol i archebu'ch lle.
  • Bydd angen talu dros y ffôn wrth archebu.
  • Y pwynt terfyn i nofwyr newydd ymuno y tymor hwn yw 07.06.2021.

 

Nofwyr sydd yn yr ysgol nofio yn barod

• Nid yw aelodaeth iau yn cael ei hailgychwyn ar hyn o bryd.

• Bydd pob gwers yn 30 munud.

• Mae’r gwersi yn costi £4.50 y wers. Os ydych wedi'ch cofrestru ar gyfer Pasbort i Hamdden bydd y gyfradd hon hefyd ar gael.

• Bydd angen talu am wersi ar-lein. Gweler y wybodaeth isod ar sut i wneud hyn.

• Nawn yn siŵr bod eich plentyn yn cael lle yn y don gywir. Gall y wers fod ar amser gwahanol, ar ddiwrnod gwahanol neu gydag athro gwahanol. Rydym yn ymdrechu i wneud newidiadau lleiaf posib.

• Bydd gennych blaenoriaeth archebu tan ddiwrnod cyntaf eich gwersi. Bydd unrhyw gyfranogwyr fydd heb dalu erbyn eu gwers cyntaf yn cael eu dileu.

• Os nad yw'r lle yn addas, dydych ddim am ddychwelyd dol i wersi neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill,e-bostiwch eich canolfan hamdden leol.

 

Talu am eich gwersi

Y ffordd symlaf a mwyaf effeithlon o dalu am wersi nofio yw ar-lein. Byddwn yn e-bostio dolen i'r holl nofwyr sy'n mynychu gwersi er mwyn i chi dalu ar-lein. Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost wedi'i gofrestru i gyfrif hamdden eich plentyn er mwyn i chi dderbyn y neges hon. I roi cyfeiriad e-bost ar gyfrif eich plentyn, e-bostiwch eich canolfan hamdden leol gyda'r cyfeiriad e-bost yr ydych am ei ychwanegu, ac enw llawn a dyddiad geni eich plentyn.

Anfonir yr e-byst talu ar yn fuan. Cliciwch ar y ddolen yn yr e-bost i dalu am y gwersi. 

Pan gliciwch y ddolen dalu yn eich e-bost, cliciwch Fy Masgedi, bydd hyn wedyn yn mynd â chi at fanylion archebu a thaliad cerdyn eich plentyn.

Byddwch yn derbyn e-bost ar gyfer pob un plentyn sydd wedi'i gofrestru am wersi nofio gyda dolen unigol ym mhob un.

Os nad ydych yn derbyn e-bost o 12.05.2021, ffoniwch eich canolfan hamdden leol i dalu.