Gwersylloedd chwaraeon (yn cynnwys byr bryd)

Mae ein gweithgaredd Gwersyll Chwaraeon yn cynnwys cymysgedd o wahanol chwaraeon i'r plant roi cynnig arnynt. Bydd y sesiwn yn dechrau drwy chwarae'r chwaraeon i gyd yn eu tro, ac yna amser ar y diwedd iddynt chwarae pa bynnag un sydd orau ganddynt.  

 

Yn cynnwys byr bryd

 

Lleoedd cyfyngedig - Nid yw archebu lle yn hanfodol ar gyfer ein gweithgareddau ond byddwch yn ymwybodol bod lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

- AM DDIM

- sesiwn 2 awr

- plant 8-11 oed

 

Sut i gadw lle:

Byddwn yn agor lleoedd ar gyfer cadw lle ymlaen llaw ar gyfer ein gweithgareddau ond peidiwch â phoeni, bydd lleoedd ar y diwrnod*

*Ar y diwrnod byddwch yn cadw lle ar sail y cyntaf i'r felin

 

Gwiriwch isod am wybodaeth benodol am y ganolfan

 

Gwybodaeth am y ganolfan:

 

Canolfan Chwaraeon Hwlffordd a Thyddewi:

Bydd dawns yn cael ei chynnwys fel rhan o'r arlwy.  

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
CrymychDydd Mercher Chwefror 14eg 10yb - 12yp
Abergwaun

Dydd Mawrth Chwefror 13eg 10.30yb - 12.30yp

Dydd Thursday Chwefror 15fed 10.30yb - 12.30yp

TyddewiDydd Gwener Chwefror 16eg 11yb-1yp 
Hwlffordd

Dydd Llun Chwefor 12eg, 11yb-1yp (PSV)

Dydd Mercher Chwefror 14eg, 11yb-1yp (PSV)

AberdaugleddauNid yw'r sesiwn hon yn digwydd yn y ganolfan hon
Penfro

Dydd Llun Chwefror 12fed 2.00yp - 4.00yp

Dydd Mercher Chwefror 14eg 2.00yp - 4.00yp

Dinbych-y-pysgodNid yw'r sesiwn hon yn digwydd yn y ganolfan hon