Amserlen Hamdden Sir Benfro Yn Fyw

Hamdden Sir Benfro yn FYW

Eich hoff ddosbarthiadau – unrhyw bryd, unrhyw le!

Nid yw cadw'n egnïol, yn heini ac yn iach erioed wedi bod yn bwysicaf, ond, gyda chyfyngiadau symud a gofynion i aros gartref gan Lywodraeth Cymru, nid yw hyn erioed wedi bod yn fwy heriol. Er mwyn eich helpu i gadw'n iach ac yn llawn cymhelliant yn ystod y cyfnodau anodd hyn, rydym yn lansio ein platfform digidol ein hunain ar gyfer cymryd rhan fel grŵp mewn dosbarthiadau ymarfer corff. Mae'n eich galluogi i wneud ymarfer corff yn eich hoff ddosbarthiadau, gyda'ch hoff hyfforddwyr, yn union fel y byddech wrth ichi fynychu un o'n canolfannau, gan ddefnyddio ap Pembs Leisure. 

Mae'n hawdd ei ddefnyddio – y cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddechrau yw lawrlwytho ein ap a mewngofnodi. 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y gwasanaeth hwn AM DDIM i unrhyw un sydd wedi cofrestru i Hamdden Sir Benfro. Ddim wedi cofrestru? Cliciwch YMA i ymuno nawr!

Mae 2 brif nodwedd i'n platfform digidol:

  • Hamdden Sir Benfro FYW
  • Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd 

Bydd Hamdden Sir Benfro FYW yn cynnwys dosbarthiadau i ymuno â nhw gartref. Mae yn union fel gwneud y dosbarth y byddech yn ei fynychu yn y ganolfan tra bydd cyfyngiadau i aros gartref mewn grym. 

Mae Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd yn cynnwys amrywiaeth o ddosbarthiadau, gan gynnwys cryfder a chyflyru, meddwl a chorff, dawns, ymarferion cardiofasgwlaidd a beicio, i'w cwblhau unrhyw bryd, unrhyw le gan ddefnyddio ffôn neu lechen. Chwaraewch restr chwarae ac ymuno â'r dosbarth yn eich cartref eich hun.

Byddwn yn cynnig ystod lawn o weithgareddau â’r nod o ddiwallu anghenion ein holl gwsmeriaid. 

 

Cwestiynau cyffredin

Faint fydd yn costio?

O 11 Ionawr 2021, am y 3 mis cychwynnol, bydd bob defnyddiwr cofrestredig (aelodau a p&p) o Hamdden Sir Benfro yn cael mynediad at Hamdden Sir Benfro FYW a Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd am ddim. 

Sut mae cymryd rhan?

  • Lawrlwythwch ein ap Pembs Leisure o App Store Apple neu siop Google Play a dewiswch eich canolfan hamdden ddewisol o'r rhestr o safleoedd.
  • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru, defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost a rhif PIN i fewngofnodi. Wedi anghofio eich rhif PIN? Defnyddiwch y ddolen a ddarperir i'w adfer. Os nad ydych chi wedi cofrestru, defnyddiwch y deilsen Ymunwch Nawr (‘Join Now’) i gofrestru gyda ni a chael eich manylion mewngofnodi.
  • Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar y teils ‘HSB FYW’ neu ‘HSB Unrhyw Bryd’ i weld ein dewis o ddosbarthiadau ymarfer corff.
  • Cliriwch ychydig o le, paratowch eich offer a'ch potel ddŵr, rhowch eich hoff restr chwarae ymlaen, a mwynhewch eich dosbarth!
  • Gallwch hefyd gyrchu'r cynnwys Live ar eich cyfrifiadur trwy'r amserlen uchod

 

Pryd bydd dosbarthiadau ‘HSB FYW’ yn dechrau?

Mae'r gwasanaeth hwn eisoes wedi lansio ac mae ar gael ar ein ap neu trwy'r amserlen ar ein gwefan.

Pryd bydd dosbarthiadau ‘HSB Unrhybryd" yn dechrau?

Bydd hwn yn lansio ar y 3ydd o Chwefror 2021

Ble mae'r amserlen?

Pan gliciwch ar y deilsen PL LIVE ar yr ap fe welwch y dosbarthiadau sydd wedi'u hamserlennu, y dyddiau a'r amseroedd. neu gallwch weld yr amserlen ar ein gwefan

A oes angen i mi fod yn aelod?

Ni fydd angen i chi fod yn aelod ond gallwch gofrestru gyda ni i gymryd rhan YMA neu trwy ein Ap os nad ydych wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro o'r blaen.

A yw'r dosbarthiadau'n addas ar gyfer dechreuwyr?

Mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gyfer amrywiaeth o alluoedd. Cadwch lygad am y dewisiadau amgen a'r addasiadau yn ystod y dosbarthiadau er mwyn caniatáu ichi ddewis eich lefel dwyster. 

Oes modd gwylio ar liniadur?

Gallwch gyrchu'r cynnwys Live ar eich cyfrifiadur trwy'r wefan a dod yn fuan byddwch yn gallu bwrw'r app i'ch dyfeisiau clyfar

A oes angen offer arnaf?

Os oes angen offer arnoch ar gyfer y dosbarth, bydd yn dweud yn y bwlch disgrifio'r hyn sydd ei angen arnoch. Nid oes angen offer ar gyfer rhai dosbarthiadau.

A fydd cerddoriaeth?

Gallai fod cerddoriaeth yn y cefndir yn ystod rhai dosbarthiadau. Ar gyfer y rhan fwyaf o ddosbarthiadau, ni fydd cerddoriaeth oherwydd y bydd hyn yn caniatáu i chi glywed hyfforddwyr y dosbarth yn glir. Ar gyfer rhai dosbarthiadau, mae cyfyngiadau hawliau perfformio yn mynnu nad ydym yn gallu chwarae cerddoriaeth. Gallai fod cerddoriaeth yn y cefndir yn ystod rhai dosbarthiadau. Ar gyfer rhai eraill, efallai y bydd rhestr chwarae a argymhellir i chi ei chwarae o'ch dyfais eich hun neu, fel arall, dewiswch y gerddoriaeth sy'n eich ysbrydoli i wneud ymarfer corff!

 

*Dosbarthiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn ei gwneud yn ymarferol i ni gynnal dosbarth, mae angen isafswm o bobl arnom i gymryd rhan.  Ein nod yw darparu cyrsiau’n ddwyieithog, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.Pan fyddwch yn nodi yr hoffech gymryd rhan mewn dosbarth, byddwn yn gofyn i chi a fyddai’n well gennych gymryd rhan yn uniaith Gymraeg.  Byddwn yn darparu cyrsiau uniaith Gymraeg pan fydd y niferoedd yn cyrraedd yr isafswm.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb, anfonwch neges e-bost i’r cyfeiriad canlynol:

leisureadmin@pembrokeshire.gov.uk