Newyddion Diweddaraf o Lywodraeth Cymru

Gwybodaeth bwysig yn weithredol o 14/09/2020

Cliciwch yma

Gwybodaeth i Gwsmeriaid 10ydd Awst 2020 - wedi'i ddiweddaru

Newyddion Hamdden Sir Benfro Rydym wedi gweld eich eisiau chi!Wrth i'r llywodraeth barhau i lacio'r cyfyngiadau symud yn rhannol, mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn paratoi i'ch croesawu chi nôl yn ddiogel. Er mai 10 Awst yw'r dyddiad agor…

Darllenwch Fwy

Pyllau nofio nawr ar agor!

Mae ein pyllau yn ailagor o fis Medi 1af 2020 gydag amserlen gyfyngedig

Darllenwch Fwy

Cwestiynau Cyffredin

1. Pryd fyddwch chi'n ailagor?Byddwn yn defnyddio dull graddol o ailagor Cam 1: Yn dechrau ar 17 Awst gydag ailagor ystafelloedd ffitrwydd ac eithrio Crymych a Thyddewi Cam 2: Yn dechrau ar 1 Medi pan fydd mwy o gyfleusterau ar gael, gan gynnwys pwll…

Darllenwch Fwy

Gwybodaeth am Aelodaeth Coronafeirws

Rydym nawr ar AGOR!, cliciwch yma i ddod o hyd i'r diweddariad diweddaraf.

Darllenwch ragor

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) Diweddariadau Coronafirws

Mae tîm Sir Benfro y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn brysur yn cadw mewn cysylltiad â'n cleientiaid cyfredol. Mae pob aelod o staff yn cael cyswllt wythnosol er mwyn helpu i gadw cleientiaid yn egnïol gartref. Yma…

Darllenwch Fwy


MAE EIN SIANEL YOUTUBE YN LLAWN O YMARFER CORFF YN RHEOLAIDD

Mae gennym lawer i’w gynnig a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweld rhai wynebau cyfarwydd. 

Byddwn hefyd yn dewis yr ymarfer corff am yr wythnos i chi ei ddilyn, efallai y bydd yn rhywbeth newydd i roi cynnig arno neu’n hen ffefryn ond mae un peth yn sicr, fe fyddwch yn teimlo’n wych ar ôl ei gwblhau!

Sianel YouTube Hamdden Sir Benfro youtube