GWERSI NOFIO I AILDDECHRAU

Cliciwch yma

CANOLFANNAU HAMDDEN YN PARATOI I AILAGOR

Bydd Hamdden Sir Benfro yn ailagor ei ddrysau ddydd Llun, 9 Tachwedd i groesawu cwsmeriaid gwerthfawr yn ôl. Bydd cyfleusterau yn gweithredu mwy neu lai yn yr un ffordd ag oeddent cyn y cyfnod clo atal byr, gyda lleoedd cyfyngedig ar gael i’w harchebu.  Bydd…

Cliciwch yma

Cau Canolfannau Hamdden (Toriad tân)

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog amser cinio ddydd Llun, 19eg Hydref y bydd cyfnod clo llym yng Nghymru, bydd holl adeiladau Hamdden Cyngor Sir Penfro, ar gau i’r cyhoedd rhwng 5pm ddydd Gwener 23 Hydref a dydd Llun 9fed Tachwedd.Dywedodd Julie Ashley…

Darllenwch Fwy

Nofio Pod Teulu

Mae Hamdden Sir Benfro yn lansio Sesiynau Nofio Pod Teulu. Dewch i fwynhau sesiwn nofio deuluaidd 45 munud i hyd at chwe aelod o’ch cartref a’ch cartref estynedig. Archebwch bod nofio wedi’i ddyrannu yn un o’n chwe phwll nofio.Bydd ein pyllau nofio…

Darllenwch Fwy

Dysgu Nofio yn Dychwelyd

Mae Dysgu nofio yn dychwelyd i Hamdden Sir Benfro!

Cliciwch yma

Newyddion Diweddaraf o Lywodraeth Cymru

Gwybodaeth bwysig yn weithredol o 14/09/2020

Cliciwch yma

Pyllau nofio nawr ar agor!

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am weithdrefnau archebu, sut y bydd gwersi yn rhedeg a Chwestiynau Cyffredin

Darllenwch Fwy

Gwybodaeth am Aelodaeth Coronafeirws

Rydym nawr ar AGOR!, cliciwch yma i ddod o hyd i'r diweddariad diweddaraf.

Darllenwch ragor

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin1.Pryd a sut y byddwch chi'n ailagor?Mae'r holl gyfleusterau ac eithrio Tyddewi bellach ar agor. I ddechrau, bydd angen archebu ymlaen llaw a rhagdalu pob sesiwn. Ni fydd sesiynau galw heibio. Dylid adolygu hyn yn rheolaidd a newid…

Darllenwch Fwy

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) Diweddariadau Coronafirws

Mae tîm Sir Benfro y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn brysur yn cadw mewn cysylltiad â'n cleientiaid cyfredol. Mae pob aelod o staff yn cael cyswllt wythnosol er mwyn helpu i gadw cleientiaid yn egnïol gartref. Yma…

Darllenwch Fwy


MAE EIN SIANEL YOUTUBE YN LLAWN O YMARFER CORFF YN RHEOLAIDD

Mae gennym lawer i’w gynnig a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweld rhai wynebau cyfarwydd. 

Byddwn hefyd yn dewis yr ymarfer corff am yr wythnos i chi ei ddilyn, efallai y bydd yn rhywbeth newydd i roi cynnig arno neu’n hen ffefryn ond mae un peth yn sicr, fe fyddwch yn teimlo’n wych ar ôl ei gwblhau!

Sianel YouTube Hamdden Sir Benfro youtube