Bydd Hamdden Sir Benfro yn ailagor ei ddrysau ddydd Llun, 9 Tachwedd i groesawu cwsmeriaid gwerthfawr yn ôl.

 

Bydd cyfleusterau yn gweithredu mwy neu lai yn yr un ffordd ag oeddent cyn y cyfnod clo atal byr, gyda lleoedd cyfyngedig ar gael i’w harchebu. 

 

Bydd Hamdden Sir Benfro yn cymhwyso unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol i weithdrefnau ar ôl derbyn canllawiau swyddogol gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ddydd Llun.

 

Bydd safleoedd yn cynnig sesiynau, gan gynnwys y gampfa, dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau, nofio mewn lonydd, a mwy.

Bydd bwciadau Hamdden Sir Benfro fesul canolfan hamdden yn ailagor heddiw (dydd Mercher, 4 Tachwedd).

Gallwch archebu’ch sesiynau ar-lein yn https://hamddensirbenfro.co.uk/ a thrwy ddefnyddio Ap Hamdden Sir  Benfro.

Mae aelodaethau hamdden blaenorol wedi’u rhewi o hyd, ac os oes gennych chi aelodaeth Be-Active, a delir trwy Ddebyd Uniongyrchol, mae taliad mis Tachwedd wedi’i ostwng i £9.50 i gwmpasu’r amser a gaewyd.

Dywedodd Rheolwr Datblygu Busnes Gwasanaethau Hamdden a Diwylliannol y Cyngor, Julie Ashley-Jones: “Mae’n bleser gennym ni groesawu cwsmeriaid yn ôl i Ganolfannau Hamdden Sir Benfro, ddydd Llun, 9 Tachwedd. 

 

“Bydd popeth yn ei le, a bydd oriau busnes arferol yn ailddechrau fel yr oedden nhw cyn y cyfnod clo atal byr.  

 

“Dylech chi fanteisio ar ein cynigion a bod yn heini ac yn iach ar gyfer misoedd y gaeaf.   

 

“Gallwch chi gofrestru ar gyfer aelodaeth Be-Active, felly dewch i fwynhau ein cyfleusterau am £19 yn unig y mis, heb unrhyw isafswm cyfnod.” 

I ymuno, gweler: 

https://hamddensirbenfro.co.uk/dewiswch-aelodaeth/gwybodaeth-am-aelodaeth-coronafeirws/

 

Llywodraeth Cymru - Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd: cwestiynau cyffredin