Gweithgaredd Awyr Agored Trefnedig i Blant

Rydym yn falch o gyhoeddi , ein bod yn gallu derbyn archebion ar gyfer ein caeau chwarae awyr agored unwaith eto.

Fel rydych eisoes wedi clywed mae gweithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed yn gallu cychwyn eto.

Felly, rydym yn gwahodd yr holl glybiau i gysylltu â ni er mwyn archebu nawr.

Mae'n holl gaeau awyr agored bellach ar gael i'w harchebu a byddwn yn nodi'ch enw os oes slot amser ar gael.

Felly, beth bynnag yw chwaraeon eich tîm, cyn belled â'ch bod yn cefnogi chwaraeon sydd wedi'u trefnu ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed a gallwch ddangos eich bod yn dilyn y canllawiau diogelwch fel y nodwyd gan gorff llywodraethu eich camp, rydym ar agor ac yn barod i'ch croesawu yn ôl.

Am ragor o wybodaeth, i archebu eich lle ac i gychwyn, e-bostiwch leisureadmin@pembrokeshireleisure gydag enw eich clwb, y gamp rydych yn hyfforddi ar ei chyfer, nifer y chwaraewyr a fydd yn mynychu yn ogystal â'r dyddiau a'r amseroedd yr hoffech eu harchebu. Hefyd, ychwanegwch eich enw a'ch manylion cyswllt ynghyd â'r man rydych am archebu, ac yn bwysicach oll, enw'r ganolfan hamdden rydych yn dymuno ei defnyddio.

 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl