Pan fydd ein gwersi nofio yn ailddechrau, mae'n bosibl y bydd ein prosesau trefnu lle a'n systemau talu ychydig yn wahanol i'r rhai blaenorol. Rydym yn gweithio i gysylltu â nofwyr a oedd yn cael gwersi cyn y cyfyngiadau symud i weld pwy sy'n bwriadu dychwelyd i'r gwersi ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y newidiadau i'r gwersi. 

Pan gysylltir â chi i aildrefnu eich gwersi nofio, dylech nodi'r canlynol:

  • Cynhelir cwrs pedwar wythnos o wersi nofio o'r wythnos yn dechrau 16.11.2020 tan yr wythnos yn dechrau 07.12.2020.
  • Nid yw aelodaeth iau yn ailddechrau ar hyn o bryd.
  • Bydd pob gwers yn para 30 munud
  • Y gost ar gyfer pob gwers fydd £4.40 i bob nofiwr. Os ydych wedi'ch cofrestru ar gyfer Pasbort i Hamdden,  bydd y gyfradd hon ar gael hefyd.
  • Bydd angen talu pan fyddwch yn trefnu lle dros y ffôn.
  • Mae gan bob nofiwr a oedd yn cael gwersi cyn y cyfyngiadau symud hawl i gael dwy wers am ddim i wneud iawn am wersi a gollwyd o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud – caiff hyn ei gredydu pan fyddwch yn talu am y gwersi.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost i'ch canolfan hamdden leol.