Beth am fy aelodaeth?

Does dim rhaid cysylltu â ni, mae pob aelodaeth, gan gynnwys aelodaeth BeActive wedi’u rhewi ac ni chymerir unrhyw daliadau hyd nes y clywir yn wahanol.

Pan fyddwn yn ailagor:

  • Os oedd gennych aelodaeth cyn Mawrth 2020, bydd yr aelodaeth hon yn parhau i gael ei rhewi.
  • Os ydych wedi cofrestru i aelodaeth BeActive, bydd yr aelodaeth hon yn ailddechrau. Byddwn yn rhoi gwybod i aelodau am y dyddiad dechrau pan fydd gennym ddyddiad ailagor wedi'i gadarnhau.
  • Mae aelodaeth unigol "BeActive" £19 y mis ac aelodaeth aelwyd BeActive £45 y mis yn parhau tra bod gan ein cyfleusterau gynigion cyfyngedig. Os nad ydych wedi ei wneud o'r blaen, unwaith y byddwn yn ailagor, gallwch gofrestru gan ddefnyddio ein ap Hamdden Sir Benfro neu drwy glicio yma. 
  • Telir yr aelodaeth hon bob mis heb gyfnod isafswm.
  • Bydd ar gael hyd nes y gall ein canolfannau gynnwys dewis mwy cyflawn o weithgareddau, pan fydd tanysgrifiadau aelodaeth presennol yn cael eu hailddechrau.
  • Wrth i wybodaeth gael ei diweddaru, bydd negeseuon yn cael eu rhannu ag aelodau trwy e-bost, ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Os nad ydych yn teimlo yn barod i ddychwelyd atom pan ydym yn ailagor:

  • Os oedd gennych aelodaeth cyn Mawrth 2020, bydd yr aelodaeth hon yn parhau i gael ei rhewi ac nid oes angen i chi gysylltu â ni.
  • Os ydych yn dymuno canslo debyd uniongyrchol tanysgrifiad BeActive, bydd angen i chi gysylltu â'ch canolfan hamdden leol. Nid oes cyfnod isafswm i'r aelodaeth hon.
  • Pan fyddwn yn gallu cynnig darpariaeth fwy cyflawn o weithgareddau, bydd aelodaeth yn cael ei hailgychwyn. Rhoddir hysbysiad i aelodau cyn y cymerir taliadau.

Os nad oes gennych aelodaeth

Unwaith y bydd dyddiad ailagor wedi'i gadarnhau, gallwch archebu a thalu am eich sesiwn ystafell ffitrwydd ar sail un sesiwn ar y tro. Gellir archebu trwy'r wefan, trwy ap Hamdden Sir Benfro neu dros y ffôn.

Er mwyn archebu lle, bydd angen ichi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig o Hamdden Sir Benfro. Gallwch gofrestru yma.

Byddwn yn parhau i'ch diweddaru gyda'r wybodaeth ddiweddaraf trwy ein gwefan, e-bost, yr ap a llwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol (Facebook: Hamdden Sir Benfro).