Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd a FYW

Eich hoff ddosbarthiadau – unrhyw bryd, unrhyw le!

Nid yw cadw'n egnïol, yn heini ac yn iach erioed wedi bod yn bwysicaf, ond, gyda chyfyngiadau symud a gofynion i aros gartref gan Lywodraeth Cymru, nid yw hyn erioed wedi bod yn fwy heriol. Er mwyn eich helpu i gadw'n iach ac yn llawn cymhelliant yn ystod y cyfnodau anodd hyn, rydym yn lansio ein platfform digidol ein hunain ar gyfer cymryd rhan fel grŵp mewn dosbarthiadau ymarfer corff. Mae'n eich galluogi i wneud ymarfer corff yn eich hoff ddosbarthiadau, gyda'ch hoff hyfforddwyr, yn union fel y byddech wrth ichi fynychu un o'n canolfannau, gan ddefnyddio ap Pembs Leisure. 

Mae'n hawdd ei ddefnyddio – y cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddechrau yw lawrlwytho ein ap a mewngofnodi. 

Ar gyfer y 3 mis nesaf, byddwn yn cynnig y gwasanaeth hwn am ddim i bob defnyddiwr sydd wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro. Ddim wedi cofrestru? Cliciwch YMA i ymuno nawr!

Mae 2 brif nodwedd i'n platfform digidol:

  • Hamdden Sir Benfro FYW
  • Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd yn dod yn fuan iawn!

 

Bydd Hamdden Sir Benfro FYW yn cynnwys dosbarthiadau i ymuno â nhw gartref. Mae yn union fel gwneud y dosbarth y byddech yn ei fynychu yn y ganolfan tra bydd cyfyngiadau i aros gartref mewn grym. 

Mae Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd yn cynnwys amrywiaeth o ddosbarthiadau, gan gynnwys cryfder a chyflyru, meddwl a chorff, dawns, ymarferion cardiofasgwlaidd a beicio, i'w cwblhau unrhyw bryd, unrhyw le gan ddefnyddio ffôn neu lechen. Chwaraewch restr chwarae ac ymuno â'r dosbarth yn eich cartref eich hun.

Byddwn yn cynnig ystod lawn o weithgareddau â’r nod o ddiwallu anghenion ein holl gwsmeriaid. 

 

Cwestiynau cyffredin

Faint fydd yn costio?

O 11 Ionawr 2021, am y 3 mis cychwynnol, bydd bob defnyddiwr cofrestredig (aelodau a p&p) o Hamdden Sir Benfro yn cael mynediad at Hamdden Sir Benfro FYW a Hamdden Sir Benfro Unrhyw Bryd am ddim. 

Sut mae cymryd rhan?

  • Lawrlwythwch ein ap Pembs Leisure o App Store Apple neu siop Google Play a dewiswch eich canolfan hamdden ddewisol o'r rhestr o safleoedd.
  • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru, defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost a rhif PIN i fewngofnodi. Wedi anghofio eich rhif PIN? Defnyddiwch y ddolen a ddarperir i'w adfer. Os nad ydych chi wedi cofrestru, defnyddiwch y deilsen Ymunwch Nawr (‘Join Now’) i gofrestru gyda ni a chael eich manylion mewngofnodi.
  • Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar y teils ‘HSB FYW’ neu ‘HSB Unrhyw Bryd’ i weld ein dewis o ddosbarthiadau ymarfer corff.
  • Cliriwch ychydig o le, paratowch eich offer a'ch potel ddŵr, rhowch eich hoff restr chwarae ymlaen, a mwynhewch eich dosbarth!

 

Pryd bydd dosbarthiadau ‘HSB FYW’ yn dechrau?

Byddwn yn lansio ar ddydd Llun 11 Ionawr 2021.

Ble mae'r amserlen?

Pan gliciwch ar y deilsen ‘HSB FYW’, byddwch yn gweld y dosbarthiadau sydd wedi'u hamserlennu, y dyddiau a'r amseroedd.

A oes angen i mi fod yn aelod?

Bydd angen i chi gofrestru gyda ni er mwyn cymryd rhan. Ymunwch yma neu drwy ein ap. Nid oes angen ichi fod ag aelodaeth gyda ni ar hyn o bryd i gyrchu'r cynnwys hwn ar hyn o bryd.

A yw'r dosbarthiadau'n addas ar gyfer dechreuwyr?

Mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gyfer amrywiaeth o alluoedd. Cadwch lygad am y dewisiadau amgen a'r addasiadau yn ystod y dosbarthiadau er mwyn caniatáu ichi ddewis eich lefel dwyster. 

Oes modd gwylio ar liniadur?

Yn dod yn fuan iawn! Ar hyn o bryd, bydd angen ichi wylio'n dosbarthiadau gan ddefnyddio'r ap ar ffôn neu lechen. Byddwch yn gallu bwrw i'ch dyfeisiau trwy Amazon Firestick, Chromecast, Apple TV a dolen Magic yn fuan iawn.

A oes angen offer arnaf?

Os oes angen offer arnoch ar gyfer y dosbarth, bydd yn dweud yn y bwlch disgrifio'r hyn sydd ei angen arnoch. Nid oes angen offer ar gyfer rhai dosbarthiadau.

A fydd cerddoriaeth?

Gallai fod cerddoriaeth yn y cefndir yn ystod rhai dosbarthiadau. Ar gyfer y rhan fwyaf o ddosbarthiadau, ni fydd cerddoriaeth oherwydd y bydd hyn yn caniatáu i chi glywed hyfforddwyr y dosbarth yn glir. Ar gyfer rhai dosbarthiadau, mae cyfyngiadau hawliau perfformio yn mynnu nad ydym yn gallu chwarae cerddoriaeth. Gallai fod cerddoriaeth yn y cefndir yn ystod rhai dosbarthiadau. Ar gyfer rhai eraill, efallai y bydd rhestr chwarae a argymhellir i chi ei chwarae o'ch dyfais eich hun neu, fel arall, dewiswch y gerddoriaeth sy'n eich ysbrydoli i wneud ymarfer corff!