O ddydd Llun 14 Medi, yng Nghymru bydd gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn orfodol.

Pan gyrhaeddwch y ganolfan hamdden bydd angen i chi wisgo mwgwd wyneb ym mhob man cyhoeddus, bydd hyn yn cynnwys:

• Derbynfa

• Pob corridor

• Cyfleusterau toiled

 

Ni fydd yn ofynnol i chi wisgo mwgwd tra byddwch chi'n cwblhau'r gweithgaredd o'ch dewis.

Mae'n ddrwg gennym ond os nad ydych yn gwisgo mwgwd wyneb ni chaniateir i chi fynd i mewn i'r canolfan

 

Dilynwch y ddolen i gwefan chwaraeon cymru i gael gwybodaeth lawn am wisgo masgiau wyneb