> Summer

Haf o Hwyl 2022

Ar ôl llwyddiant y Gaeaf Llawn Lles, ydych chi'n barod am yr Haf o Hwyl?

Yn ystod y Gaeaf Llawn Lles cynhaliodd ein canolfannau sesiynau gwych AM DDIM y byddwn yn eu cynnal eto yr haf hwn - a mwy!

Roedd ein Sesiynau Chwarae yn boblogaidd a byddant yn ôl yr haf hwn. Mae ymchwil yn dangos bod plant sy’n cael y cyfle i chwarae a rhyngweithio yn fwy tebygol o fod yn hapusach, yn iachach, yn fwy gwydn ac yn fwy hyderus. Mae plant yn dysgu trwy chwarae ac mae’n hanfodol ar gyfer eu datblygiad cymdeithasol, corfforol, ieithyddol, dychmygus, creadigol ac emosiynol.

Uchafbwynt arall fydd yn dychwelyd yw ein Nosweithiau Ieuenctid! Daeth dros 400 o bobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed i’n canolfannau a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel:

  • • Golff
  • • Brwydrau gwn nerf
  • • Disgo roller
  • • Pwll pwmpiadwy
  • • Heriau campfa
  • • A llawer mwy!

 

Sesiwn newydd ar gyfer yr Haf o Hwyl yw ein Gwersylloedd Chwaraeon. Ar gyfer plant rhwng 4 ac 11 oed, gallwch ddod draw i roi cynnig ar lawer o wahanol chwaraeon. Beth am ddod draw i weld pa gamp yw eich ffefryn?

 

Edrychwch ar ein fideo i weld yr hyn a gynigiwyd gennym ac ni allwn aros i'ch gweld yn ôl am fwy o weithgareddau yr Haf hwn o Hwyl!

Gweithgareddau haf rhad ac am ddim

Yr Haf o Hwyl, a ariennir gan Lywodraeth Cymru

Gweithgareddau haf rhad ac am ddim: Cliciwch yma