Neuadd Chwaraeon Syr Thomas Picton

Canolfan Chwaraeon Hwlffordd
Sir Thomas Picton School
Queensway
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 2NX

Sut i ddod o hyd i ni

Neuadd Chwaraeon Sir Thomas Picton
Ysgol Sir Thomas Picton
Queensway
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NX
Oriau Agor
Dydd LlunAr Gau
Dydd MawrthAr Gau
Dydd MercherAr Gau
Dydd IauAr Gau
Dydd GwenerAr Gau
Dydd SadwrnAr Gau
Dydd SulAr Gau