> Canolfan Hamdden Penfro

Canolfan Hamdden Penfro

Canolfan Hamdden Penfro
Bush
Penfro
Sir Benfro
SA71 4RJ

Mae’r ganolfan ar gampws ysgol Ysgol Harri Tudur sydd rhwng Penfro a Doc Penfro. Mae amrywiaeth o gyfleusterau  yng Nghanolfan Hamdden Penfro i'ch helpu i ddod yn heini, colli pwysau a gwella iechyd a lles o fewn amgylchedd cyfeillgar lle gallwch chi gwrdd â phobl newydd.

What 3 Words: brawddeg.sylwgar.daearyddol

 

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol

Dyma eich siop un stop ar gyfer popeth sydd gennym ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol.

Pobl ifanc a'r Gwyliau Ysgol: Cliciwch yma

Y gampfa

Ystafell ffitrwydd fodern sy'n cynnwys amrywiaeth o beiriannau cardio Ffitrwydd Bywyd, peiriannau ymwrthedd, pwysau rhydd ac ardal ymestyn.

Os nad ydych chi wedi defnyddio ein campfeydd o'r blaen, bydd angen cwblhau anwythiad campfa. I drefnu amser ac archebu, e-bostiwch:

pembrokeleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk

Hoffech chi ddefnyddio ein campfa ond dim ond am gyfnod byr rydych chi yma? Dim problem, gallwch gofrestru ar gyfer ein Mynediad Campfa i Ymwelwyr, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ein campfeydd am gyfnod o 14 diwrnod.

Pwll Nofio

Mae gan ein pyllau rywbeth at ddant pawb.

Ein prif bwll yw pwll petryal 4 lôn draddodiadol 25 x 9.5m â dyfnderoedd amrywiol. Mae'r dyfnder yn amrywio o 1.1m i 2m. Mae'n ddelfrydol ar gyfer hyfforddi neu nofio'n hamddenol.

Mae ein pwll dysgwyr yn bwll cynhesach 9 x 7.2m sy'n berffaith i blant iau ddechrau eu taith Dysgu i Nofio ac ar gyfer hwyl i'r teulu. Mae'r dyfnder yn amrywio o 0.58m i 0.8m.

Ymarfer Grŵp

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddarpariaeth ymarfer corff grŵp sy'n cynnwys Cardio, Dawns, Meddwl a Chorff, Cryfder a Chyflyru a Dosbarthiadau Seiclo Grŵp. Bydd ein hyfforddwyr yn eich arwain ac yn eich ysgogi trwy gydol y sesiwn. Mae dosbarthiadau Ymarfer Grŵp yn ffordd dda i chi hyfforddi gyda'ch ffrindiau neu gwrdd â phobl newydd. Fel arfer, mae dosbarthiadau Ymarfer Grŵp naill ai’n cael eu cynnal yn ein neuadd chwaraeon neu stiwdio.

Neuadd Chwareon

Mae ein neuadd chwaraeon ar gael i’w harchebu i gynnal amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys:

  • Pêl-droed
  • Pêl-rwyd
  • Badminton
  • Tenis bwrdd
  • Castell neidio a chwarae meddal Partïon plant

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â’r ganolfan yn uniongyrchol ar 01437 776660 neu e-bostiwch: pembrokeleisurecentre@pembrokeshire.gov.uk