> Neuadd Chwaraeon Tyddewi

Neuadd Chwaraeon Ty Ddewi

Neuadd Chwaraeon Ty Ddewi
Ysgol Dewi Sant
St Davids
Pembrokeshire
SA62 6QH

Tyddewi – y ddinas leiaf ym Mhrydain.

Bach ond grymus ddywedwn ni.

Mae Neuadd Chwaraeon Tyddewi yn gyfleuster gwych i’r rhai sy’n byw yn yr ardal leol ac i’r rhai sy’n ymweld hefyd.

Mae gennym gampfa â xx gorsaf, sydd ag offer cardiofasgwlaidd / pwysau sefydlog a phwysau rhydd.

Mae yna ardal ymestyn hefyd.

 

Os nad ydych wedi defnyddio un o’n campfeydd o’r blaen, bydd angen sesiwn ymsefydlu arnoch. I drefnu amser ac archebu, anfonwch neges e-bost at

[javascript protected email address]

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld. Ar ôl i chi gwblhau’r sesiwn, gallwch ddefnyddio ein cyfleuster.

 

 

Os ydych chi NEWYDD ymuno â Neuadd Chwaraeon Tyddewi, dyma sut y gallwch ein defnyddio:

 

Lawrlwythwch yr ap (defnyddiwch safle Canolfan Hamdden Hwlffordd) ac archebwch le yng nghampfa Neuadd Chwaraeon Tyddewi.

Gallwch archebu ar-lein hefyd gan ddefnyddio’r botwm Archebwch Nawr uchod J

 

Gallwch ddefnyddio ein neuadd chwaraeon â phedwar cwrt ar gyfer:

Badminton

Tennis Bwrdd

Pêl-fasged

Pêl-droed pump-bob-ochr

Partïon a digwyddiadau.

 

Ar hyn o bryd, gallwn ond derbyn archebion bloc gan glybiau. Wrth i’r cyfyngiadau lacio, rydym yn edrych ymlaen at allu croesawu mwy o bobl unwaith eto.

 

Cysylltwch â’r ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Beth ydych chi’n aros amdano?

 

 

Amserlen Ymarfer Grwp

08 Ionawr - 07 Ebrill 2024

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref

Sut i ddod o hyd i ni

Neuadd Chwaraeon Tyddewi
Ysgol Penrhyn Dewi
Ty Ddewi
Sir Benfro
SA62 6QH
Oriau Agor

Dydd Llun

 

0800

1600

1100

2100

Dydd Mawrth17002100
Dydd Mercher

0800

1600

1100

2100

Dydd Iau14002000
Dydd Gwener

0800

1700

1100

2000

Dydd Sadwrn08001100
Dydd SulAr Gau