Ein canolfan newydd wych

Mae Pentref Chwaraeon Sir Benfro yn gyfleuster newydd sbon sy’n gysylltiedig ag Ysgol Uwchradd NEWYDD Hwlffordd. Y ganolfan hon yw’r un ddiweddaraf i gael ei chynnal gan Hamdden Sir Benfro ac rydym yn falch iawn o roi gwybodaeth i chi amdani a’ch tywys o’i chwmpas.

Mae’n hawdd archebu trwy’r ap neu ar-lein.

Os hoffech archebu wrth gyrraedd, efallai y bydd angen i chi aros.

 

 

 

Y Trac Rhedeg

6 lôn, arwyneb rhedeg polymerig 400m, llifoleuadau, ac 8 lôn ar yr hyd olaf.

Mae’n berffaith ar gyfer rhedwyr profiadol a newydd. 

Our Astro Pitch located at Pembrokeshire Sports Village

Maes Astroturf ( ATP )

Maes astro maint llawn wedi’i adnewyddu’n llwyr a agorodd unwaith eto ym mis Tachwedd 2022. Ar gael i’w archebu ar gyfer y chwaraeon canlynol: Hoci, a phêl-droed.

Llifoleuadau LED sy’n arbed ynni er mwyn chwarae ar hyd y flwyddyn!

Our Sports Hall located at Pembrokeshire Sports Village

Y Neuadd Chwaraeon

Neuadd chwaraeon maint dwbl, gydag 8 cwrt ar gael. Mae’r neuadd wedi’i rhannu yn y canol gyda byrddau adlamu a rhwyd y gellir ei thynnu’n ôl. 

Ar gael i’w harchebu ar gyfer y chwaraeon canlynol: – Badminton, cylch pêl-fasged, ½ cwrt, cwrt llawn, pêl foli, 5 bob ochr (criced dan do o bosibl – defnyddio’r ddwy neuadd) – Mae’n rhaid i bob archeb gan glybiau fynd at

 

Our 3G pitch located at our Pembrokeshire Sports Village site

Ein maes 3G

Mae’r Arwyneb Chwarae Rygbi/Pêl-droed 3G hwn, a’r cyntaf o’i fath yn Sir Benfro, yn arwyneb chwarae maint llawn a gymeradwywyd gan Undeb Rygbi Cymru/FIFA, gyda llifoleuadau a marciau ar gyfer 2 ½ o feysydd (wedi’i yswirio ar gyfer taclo rygbi). Esgidiau gofynnol (DIM LLAFNAU.)

Our changing rooms located at Pembrokeshire Sports Village

Cyfleusterau newid

Mae cyfleusterau newid ar gael gyda’r nos yn unig.

Cyfleusterau newid a chawodydd/tai bach ochr sych a chyfleusterau newid timau (y tu allan) gyda chawodydd/tai bach

Parcio

Lleoedd newid/parcio i’r anabl ac 16 o fannau gwefru ar gyfer ceir trydan

Ar gyfer y Maes 3G, defnyddiwch y maes parcio archifau ( What 3 words: jazz.transit.drums )

Ar gyfer y Neuadd Chwaraeon a’r Trac, defnyddiwch y brif fynedfa ar yr A40 (ychydig oddi ar gylchfan Cartlett) sa61 2nx ( What 3 words: digs.grass.thin )

 

Lle Digwyddiad/Ystafell Ddosbarth

Mae’r cyfleuster newydd yn darparu ystafell ddosbarth newydd wych a fyddai’n berffaith i gynnal ochr theori cwrs. Sylwch y gellir ei defnyddio gyda’r nos ac ar y penwythnos yn unig, a bod rhaid archebu o flaen llaw. Cysylltwch â: tom.owen@pembrokeshire.gov.uk

 

Amserau Agor:

Dydd Llun            5.00pm – 9.00pm ( ar gael tan 10.00pm ar gyfer archebion bloc )

Dydd Mawrth     5.00pm – 9.00pm ( ar gael tan 10.00pm ar gyfer archebion bloc)

Dydd Mercher    5.00pm – 9.00pm ( ar gael tan 10.00pm ar gyfer archebion bloc)

Dydd Iau              5.00pm – 9.00pm ( ar gael tan 10.00pm ar gyfer archebion bloc)

Dydd Gwener     5.00pm – 9.00pm ( ar gael tan 10.00pm ar gyfer archebion bloc)

Dydd Sadwrn      9.00am – 4.00pm 

Dydd Sul              9.00am – 9.00pm 

 

Cyfeiriad:             

Pentref Chwaraeon Sir Benfro

57 Coronation Avenue, Hwlffordd SA61 1EP (mynedfa Mike’s Bikes)