Mae'ch Aelodaeth yn Newid

Darganfyddwch sut y bydd eich aelodaeth yn newid o 1 Medi 2021

Gwyliau yn Hwlffordd

Croeso i'n tudalen gwyliau haf.Dyma'r lle y gallwch ddarganfod beth sydd gennym ar gael i'r plant ac i chi dros wyliau'r hafEdrychwch ar ein rhaglen gweithgareddau ar gyfer plant iau ac edrychwch ar ein rhaglen ymarfer grŵp haf i chi eich hun.Fel arall,…

Gweler Gweithgareddau

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau

Mae rhai newidiadau wedi cael eu gwneud yn ein canolfan yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.Rydyn ni’n gyffrous i ddangos y ganolfan i chi. DerbynfaMae gennym ni ardal derbynfa NEWYDDGwrandawon ni ar yr hyn a ddywedoch chi wrthyn ni, ac rydyn ni wedi…

Cliciwch Yma

Y Pwll

Pyllau nofio Mae nofio yn ymarfer da i’r corff cyfan, gallwch ddefnyddio eich cyhyrau i gyd wrth nofio ac gallwch ychwanegu gwydnwch i wneud yr ymarfer yn galetach. Gallwch losgi hyd at 200 o galorïau mewn sesiwn 30 munud o nofio.Yn ail mae nofio…

Darllenwch fwy

Ymarfer Grŵp

Gweler gweithgaredd

Ymaelodwch

Edrychwch ar ein hopsiynau aelodaeth a dechreuwch gyda Hamdden SIr Benfro heddiw!

Ymunwch â ni heddiw